Salg og leveringsbetingelser
Salgs- og leveringsbetingelser
1.I købesummen er alene medregnet de ydelser, som udtrykkeligt fremgår af aftalegrundlaget.
Køber afholder således selv (ikke udtømmende) følgende udgifter:
Tilslutningsafgift, autoriseret tilslutninger, udgifter til landinspektør, gebyrer m.v. til opnåelse af byggetilladelse og attester, forbrug af el, vand, og varme i byggeperioden.
 
2. Grundens beskaffenhed:
Køber stiller en byggemodnet grund til rådighed, som er plan og bæredygtig. Måtte grundens beskaffenhed nødvendiggøre yderlige sokkeldybde, betales mer-byggeprisen efter regning, eller fast pris.
I øvrigt sørger køber for, at grunden er ryddet for træer, større sten og buske, fri for dræn-ledninger, affald og andre hindringer for byggeriets gennemførelse. (er dette ikke tilfældet, vil oprydningen foregå for timeløn 490-,pr.time +moms)
Der skal være frie tilkørselsforhold, således alle leverancer kan køres med lastbil til forbrugsstedet. Er dette ikke tilfældet, er køber pligtig til at dække den ekstra udgift, som sælger har haft med at etablere tilfredsstillende tilkørselsforhold. Fri adgang til 230V og vand.
 
3. Køberes ansvar:
Det er køberes ansvar at undersøge om grunden er fri for El-kabler, varmerør, kloakrør, gasledninger, tlf. kabler, Fiber ledning m.m. hvor der skal laves fundament / kloak. Bygherren afholder alle udgifter til Godskesen A/S vedr. mangler af overnævnte. Der kan forekomme skade på ekst. belægning når vi graver op til fundamenter og kloak, udbedringer er for køberes egen regning. Overskydende jord bortskaffes af køber. Det er købersansvar at bortskaffe overskydende byggeaffald.
Ligeledes er det køberes ansvar at alle godkendelser såsom bygge tilladelser til byggeriet fra det offentlige er fremskaffet inden byggeriet påbegyndes.
Køber bærer risikoen for, at skelpæle er synlige og korrekt placeret. Måtte der opstå tvivl om skellets rigtige placering, f.eks. fordi enkelte skelpæle er fjernet eller synes flyttet, kan der for købers regning foranledning skelpæle afsat af landinspektør. Det er køber selv der har ansvaret for evt. sammenbyggelser af produkter fra Godskesen A/S til eksisterende bygninger her tænkes specielt på bæredygtighed og tætning/inddækninger mellem to bygninger.
  
4. Tilslutninger af el / vand og kloak
Det er køberes eget ansvar, at tilslutning af el til lys og stikkontakter, tilslutninger til vand samt afløb fra regnvand tilsluttes af en aut.-installatør.
 
5. Kvalitet/sælgers ansvar
Det udførte byggeri og de medgående materialer overholder følgende standarder:
Certificering efter 1090
 Bygningsrelement BR10-BR15-BR18 Gældende normer: DS/EN  : EN1990,ECO - EN1991 EC1 - EN1992 EC2 - EN 1993 EC3 - EN1996 EC6 - EN1997 EC7 - Iso 12944-2 -DS/INF 146 - Konsekvensklasse CC1 - Det skal for godt ordens skyld forklares, at varmgalvanisering er korisionsbeskyttelse og ikke må tolkes som værende i den grad samme finish som et malet produkt. I øvrigt henviser vi til leverandørens standarter 1461
Carporten er som udgangspunkt vedligeholdelses fri, men sammenbygges carporten med ekst. bygning henstilles der til at ved støre mængde sne at tagfladen ryddes for sne.

6. Sanitære forhold:
Der er ønske om, at køber stiller toilet til rådighed, for vores montør.

7. Priser og levering betingelser:
Alle priser er inkl. moms. Hvis andet ikke fremgår.
Tilbudet/Ordrebekræftelsen er gældende 14 dage.
Prisen er ex. Montering, Kloak, belægning, og reetablering hvis dette ikke er udtrykkelig skrevet i tilbuddet/ordrebekræftelsen . Billeder af det færdige produkt må ligges på hjemmesiden/facebook og instagram, samt bruges i al almindelig til markedsføring.
  
8. Betalingsbetingelser:
Da der udelukkende er tale om special produkter, beder vi dig om at indbetale 50% af det fulde beløb ved ordreafgivelse.
Ved betaling kontant, tages der kun imod check der er udstedt af banken, eller kontanter i dansk valuta.
Ved dellevering faktureres á konto tilsvarende udført arbejde. Ejendomsretten er GODSKESEN-AS indtil det fulde beløb er betalt.
 
Ordrebekræftelse:
Underskrives og sendes sammen med kvittering for betaling.
Der er således ikke afgivet ordre før sikkerhed for betalingen er modtaget!
Køber har læst ordrebekræftelse og leveringsbetingelser igennem og godkendt dem.

 

Vi ser frem til et godt samarbejde.
Lad os skræddersy din løsning
Få en uforpligtende snak
Se cases Kontakt os
Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.
Kontakt
info@godskesen-as.dk
+45 2138 2895
CVR: 32151213
Adresse
Godskesen A/S
Teglgårdsvej 1
8620 Kjellerup